0

Surowce kopalne

Surowce kopalne odgrywają dużą rolę w życiu gospodarczym kraju. Racjonalny rozwój gospodarki narodowej jest możliwy jedynie przy odpowiedniej bazie surowcowej. Złoża zawierają różne kopaliny użyteczne, mają rozmaite formy zalegania i mieszczą się na różnych głębokościach skorupy ziemskiej. Aby wykorzystać je, należy je odszukać, a po odszukaniu dokładnie zbadać, czy mają wartość przemysłową i czy eksploatacja ich będzie gospodarczo uzasadniona.

Odszukane i zbadane złoża stanowią tak zwaną bazę surowcową kraju. Wielkość tej bazy decyduje o rozwoju przemysłu oraz o gospodarczej niezależności kraju. W okresie ostatniego czterdziestolecia Polski Ludowej baza ta bardzo się zwiększyła. Na terenie całego kraju prowadzone są intensywne roboty badawczo-poszukiwawcze, w wyniku których odkryto wiele złóż, np. złoża soli kamiennej w Inowrocławiu, Kłodawie i Wapnie, w okolicach Żor i Rybnika, soli potasowych w Kłodawie oraz na Pomorzu Gdańskim w okolicy Pucka, wielkie złoża siarki rodzimej w Piasecznie i Machowie (tarnobrzeskie) i złoża węgla brunatnego w Polsce centralnej, wielkie zasoby węgla kamiennego na obszarach przylegających do naszych zagłębi węglowych oraz w rejonie Lublina, nowe złoża rud żelaza w Łęczyckiem, zasobne złoża rud miedzi na Dolnym Śląsku {Okręg Legnicko-Głogowski) oraz złoża ropy w miejscowościach Rybaki i Maszewo (zielonogórskie), Karlino i Daszewo (koszalińskie), na wyspie Wolin i w miejscowości Kamień Pomorski (szczecińskie), w okolicach Mielca oraz na wschód od Krakowa (Pławowice) i gazu ziemnego w okolicach Kańczugi, Lubaczowa (przemyskie), w Komarowie (zamojskie), w okolicy Cieszyna i Rybnika oraz między Rzeszowem a Przemyślem, a także koło Zielonej Góry. Dalsze poszukiwania geologiczne złóż ropy i gazu ziemnego pozwalają przypuszczać, że istnieją perspektywy odkry-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>