0

Stojak szybkorozsuwny

Stojak szybkorozsuwny składa się z części dolnej zwanej spodnikiem 1 wykonanej w postaci rury stalowej, w której swobodnie przesuwać się może wewnętrzna część stojaka, zwana rdzennikiem 2. Rdzennik zakończony jest głowicą 3, która stanowi uchwyt dla stropnicy. Głowica połączona jest z rdzennikiem połączeniem gwintowym. W spodniku znajdują się otwory, w które wbija się klin.

Rozparcie stojaka przebiega następująco: przed usunięciem złamanego stojaka budowacz ustawia w pewnej odległości od niego pcd stropnicą stojak szybkorozsuwny, wyciąga pod stropnicę rdzennik i do otworu w spodniku wbija klin, zabezpieczając rdzennik przed zsunięciem się. Następnie za pomocą pokazanego na rys. 8.49 uchwytu 4 wykręca głowicę i uzyskuje w ten sposób mocne podparcie stropnicy i dociśnięcie jej do stropu.

Po rozparciu stojaka szybkorozsuwnego przystępuje się do usunięcia stojaka złamanego po jego usunięciu stawia się stojak nowy i usuwa stojak pomocniczy szybkorozsuwny, wkręcając głowicę i wybijając klin ze spodnika.

Gdy stropnice zostały wygięte, wówczas dla zabezpieczenia wyrobiska przed zawałem często wystarcza postawienie stojaka pośredniego pod stropnicę w miejscu jej wygięcia.

Wymiana złamanych stropnic wymaga przede wszystkim zabezpieczenia wyrobiska przez postawienie stojaka pomocniczego pod stropnicę złamaną w miejscu złamania. Następnie zabudowuje się nową stropnicę obok złamanej, podpierając ją końcowymi stojakami. Po zabudowaniu nowych odrzwi i oklinowaniu wykładki usuwa się uszkodzone odrzwia, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

W wyrobiskach, w których spodziewany jest wzrost ciśnienia wskutek zbliżania się frontu eksploatacji, należy wzmocnić istniejącą obudowę przez postawienie stojaków środkowych lub zabudowanie dodatkowych odrzwi.

Uszkodzoną obudowę murowaną wzmacnia się często za pomocą obudowy wielobokowej (rys. 8.50). Gdy uszkodzenia obudowy są znaczne, najlepiej jest wycinać uszkodzone części i murować na nowo. Należy pamiętać jednak o tym, by przed przystąpieniem do wycinania uszkodzonych miejsc obudowę wzmocnić, najlepiej przez postawienie krzyży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>