0

Stawianie stojaków przy nachyleniu powyżej 15°

Ustawianie stojaków w wyrobiskach korytarzowych prowadzonych po piasku. Nalpży y.a hezpieczyć się” przed wciskaniem stojaków w piasek, które może nastąpić przy zwiększonym nacisku stropu wówczas należy w wykopanym w piasku gniazdku o głębokości 0,3 do 0,5 m zakładać grube podkładki 1 (rys. 8.11) długości 0,4 do 0,5 m i dopiero na nich ustawiać stojaki. Czasem dla zwiększenia podporności, szczególnie w miejscach mokrych, stosuje się podkładki wykonane na krzyż.

Wielkość obciążenia obudowy wyrobisk korytarzowych w pokładach silnie nachylonych i stromych zależy od kąta nachylenia pokładu. Im kąt nachylenia będzie większy, tym obciążenie obudowy będzie mniejsze. Zależnie od kształtu wyrobiska i wielkości ciśnienia można stosować odrzwia zwykłe lub obudowę wielo- bokową. Na rys. 8.13a przedstawiono obudowę odrzwiami drew- nianymi, w której górny stojak umieszczony w gniazdku stanowi podparcie piętra chodnika. Przykład zastosowania obudowy wie- lobokowej podano na rys. 8.13b.

Odrzwia wzmocnione. Opisane zwykłe odrzwia obudowy nie zawsze wytrzymują wzmożone ciśnienie górotworu. Przy dużym ciśnieniu odrzwia wzmacnia się przez ustawienie dodatkowego Stojaka pod stropnicą pośrodku jej długości. Stojak taki nazywany jest pośredmgjiiem. Stojaki pośrednie utrudniają jednak transport w chodnikach i dlatego – w razie potrzeby zastępuje się je inaczej wykonaną obudową wzmocnioną. Przykładem takiej obudowy wzmocnionej jest obudoica wielobokowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>