0

Roboty strzelnicze w głębionym szybie

Głębienie szybów metodą zwykłą w skałach zwięzłych odbywa się wyłącznie za pomocą robót strzelniczych. Na postęp głębienia szybu wpływa w bardzo dużym stopniu prawidłowe prowadzenie robót strzelniczych, co zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od ustalenia właściwej głębokości otworów strzałowych i racjonalnego ich rozmieszczenia w przodku szybowym. Długość otworów strzałowych zależy od następujących czynników:

– fizyko-mechanicznych własności skał, a przede wszystkim od ich zwięzłości – w skałach zwięzłych długość otworów jest mniejsza,

– dopływu wody – przy większych przypływach głębokość zabioru jest większa,

przekroju szybu – wraz ze wzrostem przekroju zwiększa się długość otworów strzałowych,

– organizacji robót – długość otworów powinna być dostosowana do czasu trwania cyklu,

– typu i mocy wiertarek – przy otworach o większej długości konieczne jest stosowanie wiertarek o większej mocy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>