0

Przybierka stropu

Po zabezpieczeniu przenośnika można przystąpić do przybierki stropu. Przed rozpoczęciem przybierki należy wzmocnić starą obudowę, aby uchronić wyrobisko przed zawałem. Następnie stopniowo uśuwa się obudowę starą zdeformowaną i obnaża się strop wyrobiska na potrzebnej długości w celu oberwania luźnych skał i wyrównania stropu. Przy usuwaniu obudowy należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie odkręcania strzemion starych luków, gdyż mogą one znajdować się w stanie naprężenia i w czasie odkręcania może zostać zerwany gwint, a nakrętka gwałtownie odrzucona. Nowe luki podatne ustawia się następująco: należy przygotować z okrąglaków rozpory bądź specjalne rozpory, wykonane z betonitów, których na obwodzie luku powinno być co najmniej pięć. Po przygotowaniu rozpór podwiesza się stropnicę na udźwigu. Następnie przystępuje się do ustawiania stojaków (luków ociosowych) w gniazdkach lub na podkładach, opierając je początkowo o ocios lub sąsiedni luk. Następnie przysuwa się luk ociosowy do luku stropnicowego i chwyta się złącze łubkiem na śruby 5 cm poniżej końca luku ociosowego 4 (rys. 8.525), po czym zakłada się na złącze drugi łubek również 5 cm powyżej końca łuku stropnicowego 5. W ten sam sposób postępuje się przy ustawianiu drugiego stojaka. Tak zabudowany luk zabezpiecza się (podpiera się go), aby się nie wywrócił, i zabudowuje drugi luk. Następnie łączy się (spina się) oba łuki rozporami 1 w środku łuku stropnicowego, rozporami 2 na końcach łuku stropnicowego, rozporami 3 po bokach w odległości 20 do 50 cm od spągu, po czym zakłada się dalsze rozpory. Wykładkę łuków rozpoczyna się od dołu. W miarę wykonywania wykładki ku górze, wolną przestrzeń między ociosami a wykładką wypełnia się kamieniem, podsadzając całą wolną przestrzeń.

Bardzo trudna i niebezpieczna jest przebudowa przecznic i głównych chodników transportowych, w których odbywa się ruch elektrowozów. Dla bezpiecznego prowadzenia przebudowy trzeba ustalić czas wyłączenia przewodu jezdnego spod napięcia. Ponieważ czas naprawy jest ograniczony, nie należy wypuszczać zbyt wiele kamienia lub węgla, natychmiast zaś wykonywać tymczasowa zabezpieczenie stropu, którego nie usuwa się do czasu wykonania obudowy ostatecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>