0

Pogłębianie szybu

W czasie pogłębiania szybu nie buduje się oddzielnych pomieszczeń pomocniczych, jak magazynów, warsztatów, łaźni itd., lecz korzysta się z urządzeń kopalnianych.

Dla bezpieczeństwa ludzi pracujących w pogłębianym szybie wykonuje się poniżej czynnego odcinka szybu półkę łub pomost zabezpieczający. Pomost zabezpieczający może być wykonany z dźwigarów stalowych i wikliny (rys. 11.55). Częściej jednak pozostawia się w części przekroju szybu niewybraną warstwę skalną, tzw. półkę skalną (rys. 11.54). Buduje się również czasem mocne pochyłe pomosty zabezpieczające (rys. 11,57), które powodują ześlizgiwanie spadającego przedmiotu (klatki, wozu) po pochyłej powierzchni pomostu i skierowanie siły uderzania na ściany szybu.

Prace związane z przygotowaniem półki skalnej bądź też pomostów bezpieczeństwa powinny być wykonywane po zatrzymaniu ruchu w części czynnej szybu. Zarówno półka skalna, jak i pomosty muszą być wytrzymałe na uderzenia w razie urwania się naczynia wydobywczego. Grubość półki skalnej powinna wynosić co najmniej 6 m.

Rząp szybu musi być mocno i szczelnie odgrodzony od przedziału służącego do pogłębiania. Na górnej powierzchni półki należy urządzić dostatecznie szczelny i wytrzymały zbiornik dla wody spływającej po obudowie czynnego odcinka szybu.

Półki skalnej nie można wykonywać w skałach spękanych, mało wytrzymałych i kruchych. Zarówno boki półki skalnej, jak i spód, muszą by szczelnie obudowane balami. Pod spód półki zakłada się dźwigary zabezpieczające dno szybu pogłębianego przed oberwaniem się kawałków' skały z półki (rys. 11.53). W odległości kilku metrów poniżej półki buduje się silny pomost dla pomieszczenia kołowrotów dla pomp, kabli i ładowarek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>