0

Podział wyrobisk górniczych

Znajdujące się w kopalniach wyrobiska górnicze możemy podzielić na ich przeznaczenie oraz ich ksztalt oraz wymiary. Ze względu na przeznaczenie wyrobiska dzieli się na : poszukiwawczo-rozpoznawcze, udostępniające, otwierające dostęp do złoża i umożliwiające jego górniczą eksploatację, przygotowawcze, przysposabiające złoże do najbardziej korzystnego sposobu wybierania np. w systemie ścianowym podłużnym będą to chodnik podścianowy i nadścianowy, wybierkowe, w których dokonuje się wybierania kopaliny użytecznej, i które po jej wybraniu ulegają likwidacji. Pod względem kształtu i wymiarów górnicze wyrobiska podziemne dzielą się na: wyrobiska korytarzowe, cechujące się nieznacznym przekrojem poprzecznym w stosunku do ich długości,wyrobiska komorowe, stanowiące obszerne wyrobiska górnicze cechujące się większymi wymiarami poprzecznymi niż wyrobiska korytarzowe, otwory wiertniczewyrobiska wybierkowe, mające różne kształty zależne od grubości i nachylenia złoża (pokłady, żyły) oraz od stosowanego systemu wybierania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>