0

Obudowa zaporowa

Zawał wzdłuż pożądanej linii można zapewnić przez stawianie tzw. obudowy zaporowej. Zawał osiąga się przez usunięcie, czyli wyra bo wanie obudowy. Jeśli mimo to strop nie załamuje się, to zawał należy wywołać sztucznie przez wiercenie otworów’ strzałowych w stropie i odpalanie ładunków. Wywoływanie zawałów w wyrobiskach ścianowych powinno być wykonywane zasadniczo po każdym przesunięciu się czoła przodku ściany (zabiorze). Zależy to od wielkości zabioru, odsłonięcie bowiem większej powierzchni stropu prowadzić może do powstania w nim szczelin przy samym przodku oraz do przedwczesnych zawałów. Częstość zawałów powinna być zatem ściśle dostosowana do wytrzymałości stropu oraz do prędkości posuwania się przodku.

Zawał częściowy. Stosuje się go coraz rzadziej w pokładach o grubości do 2 m, gdy grubość bezpośredniego stropu łatwo łamiącego się jest zbyt mała dla zapewnienia bezpieczeństwa w przodku. Zawal częściowy polega na tym, że w ścianach wybieranych w pokładach cienkich i częściowo średniej grubości prowadzi się po rozciągłości pasy podsadzkowe 1 (rys. 7.5) z kamienia ze zrobów, a warstwy stropu bezpośredniego pomiędzy tymi pasami doprowadza się do zawału 2 w taki sam sposób jak w systemach z pełnym zawałem. Szerokość pasów podsadzki należy przyjmować od 4 do fi m, a odległość między nimi od 6 do 40 m, a nawet i więcej – w zależności od lokalnych warunków stropowych. Zadaniem pasów podsadzkowych jest utworzenie dostatecznego podparcia dla stropu zasadniczego. Oprócz zawału częściowego stosuje się także podsadzkę częściową. Wykonuje się ją podobnie jak zawal częściowy, z tym, że szerokość pasów podsadzkowych jest większa i dochodzić może do 10 m, natomiast szerokość pasów w których wywołuje się zawał dochodzić może do 40 m.

Podsadzka. Kierować stropem można też stosując podsadzkę , pełną lub częściową. Podsadzka pełna polega na wypełnieniu skałą płonną lub innym materiałem podsadzkowym całej przestrzeni wyeksploatowanej. Podsadzka pełna z materiałów mało ściśliwych stanowi jedyną gwarancję panowania nad sztywnym i mocnym stropem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>