0

Obudowa indywidualna

Obudowa metalowa jest obudową najczęściej stosowaną przy wybieraniu systemem ścianowym. Podstawowymi elementami metalowej obudowy indywidualnej są stojaki metalowe i stropnice metalowe. Obudowa metalowa zwiększa bezpieczeństwo pracy w wyrobiskach ścianowych i pozwala na stosowanie mechanizacji.

Pod względem zasadyracy stojaki metalowe dzielą się na stojaki cierne oraz stojaki hydrauliczne. Stojaki cierne. W stojakach ciernych elementem przejmującym nacisk stropu jest zamek pracujący na zasadzie tarcia. Po-

Szczególne typy stojaków różnią się między sobą konstrukcją zamka, co powoduje różną ich podatność. Stojak cierny (rys. 8.59) składa się z: głowicy stojaka 1, rdzennika 2, zamka 3 służącego do ustalania rdzennika na pewnej wysokości odpowiedniej do grubości pokładu, spodnika 4, stopy stojaka 5 oraz dwu klinów zaciskowych 6.

Istotną cechą stojaków jest ich podporność, tj. zdolność do wytrzymywania nacisku górotworu przy podpieraniu stropu. Rozróżnia się podporność:

– zaciskową, którą ma stojak z chwilą zaciśnięcia zamka,

– roboczą, która odpowiada sile, na jaką zabudowany jest dany typ stojaka dla przeciwstawienia się naciskowi górotworu,

– szczytową, czyli wytrzymałość stojaka na nacisk górotworu bez wyboczenia.

Ogólnie można przyjąć, że stojaki stalowe mają podporność zaciskową 30-M50 kN, podporność roboczą 200-4-500 kN, podporność szczytową 500-4-600 kN. Stojaki stalowe osiągają podporność roboczą po wsunięciu się rdzennika w spodnik na pewną głębokość. W zależności od tego, jak wielki jest zsuw, stojaki dzieli się na:

– późnopodporoioe o zsuwie 100 do 120 mm (typy G-37, G-58 SP-2, SP-40)

– wczesnopodporowe o zsuwie 10 do 15 mm, do których należą następujące typy stojaków: SW-30, BDK-2, GIG-7, G1G-8 i GIG-8p

– natychmiastpodporowe, które natychmiast po rozparciu uzyskują podporność roboczą należą tutaj stojaki typu SN-15 i SN-20/1, Valent oraz Schwarz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>