0

Obudowa betonitowa

Najczęściej obudowa betonitowa ma grubość jednego betoni- tu, obudowa betonowa natomiast ma grubość 30 do 80 cm. Obudowę betonitowo-betonową wykonuje się w ten sposób, że po wymurowaniu z betonitów pierścienia na wysokości 0,5 do 0,75 m, spełniającego rolę odeskowania, przystępuje się do betonowania przestrzeni między betonitami a ociosem. Beton ubija się ręcznie lub wibratorami pneumatycznymi. Po zabetonowaniu 0,5 do 0,75 m podciąga się mur z betonitów i powtarza się betonowanie.

Obudowa z tubingów żeliwnych i staliwnych. Obudowę szybu z tubingów w warunkach głębienia szybu metodą zwykłą stosuje się tylko wyjątkowo, ze względu na znaczny jej koszt. Obudowa tubingami zapewnia całkowitą wodoszczelność przy równoczesnej znacznej wytrzymałości na ciśnienie skał i wody. Przy głębieniu szybu metodą zwykłą, stosuje się ją niekiedy w szybach w kopalniach soli, gdy phodzi o otrzymanie prawie całkowicie wodoszczelnej obudowy szybu. Obudowa ta zostanie szerzej opisana w dalszej części, przy omawianiu głębienia szybu metodą zamrażania skał.

Szybikami nazywa się górnicze wyrobiska pionowe lub pochyłe o nachyleniu do 45° o przekroju poprzecznym do 15 m\ Szybiki zalicza się do wyrobisk udostępniających. Wykonuje się je w celu udostępnienia złoża, łuta przyspieszenia robót na nowym głębszym poziomie, bądź jako wyrobiska pomocnicze. Szybiki, ze względu na ich przeznaczenie, dzielą się, podobnie jak szyby, na wydobywcze, materiałowe, wentylacyjne i podsadz- y kowe.

Wybór kształtu poprzecznego przekroju szybiku jest zależny od jego przeznaczenia, przewidzianego okresu pracy szybiku, jak również od rodzaju przebijanych warstw górotworu. Najczęściej stosuje się szybiki o przekroju poprzecznym oikrągłym lub prostokątnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>