0

Grupa warstw siodłowych

Pod względem stratygraficznym dzieli się grupa brzeżna na warstwy, które w kolejności, licząc od góry, noszą nazwę warstw: porębskich, jaklowieckich, gruszowskich i pietrzkowickich.

Wśród utworów płonnych tych warstw występują liczne cienkie pokłady węgla o grubości 1,0 do 1,5 m, odznaczające się dobrą jakością, o węglu przeważnie koksowym. W okolicach Rybnika i Gliwic eksploatowane są głównie dwie wyższe serie warstw, a więc porębskie i jaklowieckie. Na obszarze dąbrowskim i krakowskim grubość pokładów maleje. Występuje tu 20 cienkich pokładów węgla o grubości 0,5 do 1,0 m i jeden o grubości

Tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Budowa geologiczna Zagłębia nie jest jednolita i wykazuje wiele zaburzeń tektonicznych w postaci pofałdowań (niecek, siodeł, nasunięć) oraz uskoków. Przyczyną tych zaburzeń były ruchy górotwórcze związane z powstawaniem Sudetów i Gór świętokrzyskich. Nacisk od strony Sudetów spowodował powstanie zaburzeń o kierunku południowy zachód-północny wschód, nacisk natomiast od Gór Świętokrzyskich – powstanie zaburzeń o kierunku północny zachód-południowy wschód.

Zaburzenia spowodowane tworzeniem się Sudetów są najwyraźniej zaznaczone w południowo-zachodniej części Zagłębia. Występuje tu szeroka strefa pofałdowań, w której od zachodu ku wschodowi wyróżnia się Niecka Ostrawsko-Rybnicka, zwana też Jejkowicką, Siodło (zaburzenie) Michałkowickie, Niecka Chwałowicka oraz Nasunięcie (zaburzenie) Orłoruskie. Pokłady węgla leżące w obszarze siodeł eksploatowane sa przez kopalnie ROW. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>