0

Grupa warstw łękowych

Grupa warstw łękowych – jest najmłodszą stratygraficznie i najwyżej położoną grupą. Zawiera ona 52 cienkie pokłady węgla grubości do 1,5 m. Kilka pokładów ma grubość 3 do 5 m. Grupa łękowa dzieli się na warstwy: libiąskie, łaziskie, orzeskie i rudzkie.

Warstwy libiąskie występują tylko we wschodniej części zagłębia. Węglonośność tych warstw wynosi 2,8%. Średnia grubość pokładów (powyżej 0,5 m) wynosi od 1,7 do 2,8 m.

Warstwy łaziskie występują we wschodniej i środkowej części Zagłębia. Węglonośność ich wynosi 4,4% średnia grubość pokładów wynosi od 2,1 do 2,3 m. Brzeżna libiąskie łaziskie orzeskie rudzkie siodłowe r porębskie 1 jaklowieckie j grLiszkowskie l pietrzykowickie 101-118 201-H218 301-Ż-364 401-H419 501-510 601-Ż-631 701-i-723 801-e848 901 i wyżej

Warstioy orzeskie występują w Niecce Głównej (środkowej) Zagłębia. Ponadto spotyka się je w centralnej części Niecki Chwałowickiej oraz na południowy wschód od Dąbrowy Górniczej. Warstwy orzeskie zawierają liczne, lecz cienkie pokłady węgla. Węglonośność ich wynosi 2%, przy średniej grubości pokładów od 1,25 do 1,55 m.

Warstwy rudzkie mają największe znaczenie spośród warstw grupy łękowej. Są one po warstwach siodłowych najbogatsze w węgiel w Zagłębiu. Węglonośność tych warstw wynosi 7,5 do 9%. Warstwy rudzkie silnie wykształtowały się w zachodniej części Zagłębia. Warstwy te znane są z Niecki Chwałowickiej i rejonu Jastrzębia-Moszczenicy. W Niecce Rudzkiej zawierają 12 do 16 pokładów zdatnych do eksploatacji o sumarycznej grubości 30 m. Średnia grubość tych pokładów wynosi 1,5 do 2,4 m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>