0

Górnictwo

Jest dziedziną przemysłu obejmującą wszystkie działalności zmierzające do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania, obniżania zawartości zanieczyszczeń do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu ,wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach, bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. Kopalnie, ze względu na metodę wydobycia można podzielić na odkrywkowe, głębinowe i otworowe. Do materiałów często wydobywanych zaliczyć można: boksyty, rudy żelaza, cyny, cynku, magnezu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu, srebra, tytan, uranu, diamenty, platynę, sól, węgiel, złoto, ropę naftową, gaz ziemny. Inne wydobywane użyteczne materiały to: glina, piasek, żwir, granit, bazalt i wapień. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte na Śląsku. Jest jedną z branż przemysłu charakteryzujących się wysokimi przywilejami emerytalnymi oraz pensjami o 89% wyższymi niż średnia w pozostałych gałęziach gospodarki. Równocześnie największe firmy w branży, jak Kompania Węglowa, borykają się ze spadającą rentownością wydobycia i zadłużeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>