0

Górnictwo podziemne

Po skontrolowaniu przez strzałowego przewodów strzałowych co do ich stanu techniki i zawieszania oraz usunięciu ewentualnych uszkodzeń, może on przystąpić do łączenia między sobą przewodów zapalników poszczególnych ładunków.

W górnictwie podziemnym zapalniki wolno łączyć tylko szeregowo (rys. 10.28). Połączenie to charakteryzuje się wieloma zaletami jak: prostota wykonania, równoczesne odpalenie wszystkich ładunków danej serii, możliwość sprawdzenia przed odpaleniem czy obwód jest zamknięty.

Łączenie równoległe i kombinoicane (rys. 10.29) wolno stosować tylko za zezwoleniem władz górniczych. Przewody poszczególnych zapalników powinny być poprawnie między sobą połączone (rys. lO.SOa). Dobre i szybkie połączenie gwarantują szybkozłącza (rys. 10.306)! Po połączeniu ze sobą przewodów poszczególnych zapalników w otworach strzałowych, pozostałe dwa wolne końce łączy się z przewodami strzałowymi również za pomocą szybkozłączy.

Przy odpalaniu elektrycznym, a szczególnie przy odpalaniu równoczesnym wielu otworów, konieczna jest kontrola obwodu strzałowego. W tym celu wprowadzone zostały do ruchu omomierze – amperomierze Barbara 2, zezwalające na pewne i bezpieczne sprawdzenie oporu i poprawne połączenie obwodu strzałowego, a tym samym uniknięcie niewypałów. Aparaty te są również przystosowane do pomiaru prądów błądzących.

Kolejność odpalania ładunków poszczególnych otworów w przodku ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo i efekt robót strzelniczych. Pojedyncze ładunki lub serie ładunków można odpalać stosując zapalniki elektryczne. Przy odpalaniu pojedynczych ładunków rodzaj stosowanych środków zapalających i inicjujących nie odgrywa żadnej roli i jest uzależniony tylko od warunków bezpieczeństwa w danym przodku, odpalanie natomiast serii ładunków jest już uzależnione od rodzaju i środków inicjujących i zapalających oraz od warunków bezpieczeństwa w danym przodku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>