0

Eksploatacja Kopalnii

Przy pierwszym sposobie eksploatacji kopalinę użyteczną wybiera się pod gołym niebem w kopalniach odkrywkowych. Sposób eksploatacji naziemnej, czyli odkrywkowej, znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy kopalina użyteczna zalega bezpośrednio lub niegłęboko pod powierzchnią ziemi.

Kopaliny stale, zalegające na większych głębokościach, wydobywa się wykonując roboty górnicze podziemne, a więc z zastosowaniem tzw.. eksploatacji podziemnej.

Eksploatacja za pomocą otworów wiertniczych jest stosowana nie tylko do wydobywania kopalin użytecznych w stanie ciekłym lub gazowym (ropa naftowa, gaz ziemny, solanki, siarka), ale także węgiel i różnego rodzaju rudę.

Większość kopalin użytecznych wydobywa się sposobem podziemnej eksploatacji lub za pomocą otworów wiertniczych. Kopalnie węgla osiągają w Polsce głębokość około 1200 m. Do najgłębszych kopalń podziemnych należą kopalnie złota w Afryce Południowej sięgające do głębokości 2500 m, a czasem i więcćj, oraz w Indiach – 2800 m. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>