0

Ciśnienie eksploatacyjne

Prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych o znacznie szerszym froncie wybierania niż w chodnikach, charakteryzuje się dużym odsłonięciem płaszczyzny stropu. To znaczne odsłonięcie stropu powoduje, że w wyrobiskach eksploatacyjnych zjawisko ciśnienia górotworu występuje z o wiele większym natężeniem niż w wyrobiskach chodnikowych. Na rys. 6.13 pokazano, że po wybraniu węgla i powstaniu pustej przestrzeni rozkład naprężeń, jaki panował w górotworze nienaruszonym, zostaje zakłócony naprężenia przebiegają jak gdyby w kształcie sklepienia ponad wy- braną przestrzenią i koncentrują się na ociosie calizny węglowej, wywołując zwiększony nacisk.

Występujące w tych miejscach dodatkowe ciśnienie nosi nazwę ciśnienia eksploatacyjnego, ponieważ powoduje je eksploatacja naruszająca równowagę górotworu. Ciśnienie to działa nie tylko na caliznę w samym przodku, lecz rozciąga się w głąb górotworu, przy czym w pobliżu krawędzi przodku jest ono największe, a w miarę oddalania się w głąb calizny maleje stopniowo aż do wielkości ciśnienia pierwotnego {rys. 6.11). Wielkość i zasięg ciśnienia eksploatacyjnego zależą od:

– głębokości zalegania pokładu,

– rodzaju stropu,

– wielkości wybieranego pola,

– wielkości odsłoniętego stropu,

– szybkości posuwania się przodku.

– systemu wybierania i sposobu likwidacji wybranej przestrzeni.

W zależności od wymienionych warunków maksymalna wartość ciśnienia eksploatacyjnego może występować w samym przodku lub w pewnej odległości od niego i może ułatwiać lub utrudniać prowadzenie wyrobisk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>