0

Amonity

Amonity należą do materiałów skalnych o dużej sile kruszącej i dlatego nadają się do urabiania skał mocnych i zwięzłych. Wszystkie rodzaje amonitów łatwo pochłaniają wilgoć i twardnieją (skawalają sie). Stwardniałe amonity, mogące powodować niepełne wybuchy lub niewypały, należy przed użyciem rozwałkować.

Obecnie produkowane są amonity skalne ivocłoodporne. Podstawowym ich składnikiem jest saletra amonowa barwiona granatem kwasochromowym EGR lub ERN. W związku z dodatkiem barwnika do saletry amonowej barwa samego materiału wybuchowego jest inna niż podano to poprzednio (czerwona).

Wodoodporność wymienionych amonitów skalnych jest wysoka, jednak nie jest równoznaczna z wodoodpornością MW nitro- glicerynowych skalnych. W związku z tym, w przypadku stosowania ich w otworach mokrych i zawodnionych, czas od chwili załadowania do momentu odpalenia nie może przekroczyć 3 godzin.

Amonity skalne produkowane są w postaci nabojów o masie 50, 100, 125, 150 i 250 g i o średnicy 32 i 36 mm. Do grupy MW skalnych amonowo-saletrzanych należą również saletrole i akwatole.

Saletrol zawiera 94 do 96% saletry amonowej oraz 4 do 6% oleju mineralnego. Może być stosowany w zakładach górniczych jako MW skalny przy wszystkich dozwolonych metodach strzelania w polach niemetanowyeh, pod warunkiem przestrzegania przepisów i zarządzeń obowiązujących przy transporcie i przechowywaniu MW oraz instrukcji bezpiecznego prowadzenia robót strzelniczych przy użyciu saletrolu w zakładach górniczych, opracowanej przez kopalnię doświadczalną „Barbara” w Mikołowie. Saletrol jest znacznie tańszy od innych MW.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>