0

Wykonywanie robót strzelniczych

Wydawania środków strzelniczych dokonują w komorze wydawczej podziemnego składu MW – wydawcy MW do rąk osób upoważnionych do wykonywania robót strzelniczych. Wydawanie środków strzelniczych w ilościach potrzebnych na przeciąg jednej zmiany odbywa się wyłącznie na podstawie zapotrzebowania wpisanego przez osobę dozoru ruchu danej zmiany do dziennika strzałowego.

Każdy górnik przodowy lub górnik strzałowy!) ma własny dziennik strzałowy. Do przenoszenia środków strzałowych z komory MW na miejsca wykonywania Fbbót strzelniczych stosuje się specjalne znormalizowane puszki dla materiałów wybuchowych, ładownice do zapalników elektrycznych ostrych oraz spłonkownice do spłonek w przypadku stosowania zapalników elektrycznych prostych (nieostrych) (rys. 10.18). Środki strzelnicze przenosi się w puszkach zamkniętych na kłódkę, a klucz nosi przy sobie strzałowy.

Do przechowywania środków strzelniczych w pobliżu miejsca ich użycia służą drewniane skrzynie przodkowe, wykonywane przez kopalnie na podstawie dokumentacji opracowanej przez kopalnię doświadczalną Barbara (rys, 10.19). Poszczególne środki strzelnicze przechowuje się w skrzyni w osobnych na ten cel Roboty strzelnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (górnik przodowy i strzałowy), które zostały przeszkolone na kursach i złożyły egzamin wobec przedstawicieli OUG. Górnik przodowy uprawniony jest do wykonywania robót strzelniczych tylko w pokładach zaliczonych do klasy A zagrożenia pyłowego w przodkach niemetanowych, natomiast górnik strzałowy może wykonywać roboty strzelnicze we wszystkich warunkach, w których dozwolone jest prowadzenie robót strzelniczych. przeznaczonych przegrodach. Skrzynia musi być zamknięta na kłódkę, a klucz przechowuje strzałowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>