0

Górnictwo morskie

Wody mórz i oceanów w strefach o klimacie suchym są od wieków wykorzystywane jako źródło soli kamiennej, uzyskiwanej metodą odparowywania wody w płytkich basenach budowanych przy brzegach mórz . Z wody morskiej uzyskuje się też od dawna sole potasowe i magnezowe oraz brom i jod. Rozwój techniki umożliwił rozpoczęcie wydobycia innych cennych surowców mineralnych metodami górnictwa morskiego. Do wierceń morskich poszukiwawczych i eksploatacyjnych stosuje się pływające jednostki wiertnicze, wyposażone w urządzenia nie różniące się zasadniczo od stosowanych na lądzie. Do eksploatacji osadów dennych na szelfach używa się barek i statków-koparek, stosowanych w budownictwie morskim, oraz statków specjalnych, przeznaczonych tylko do celów górnictwa morskiego. W Polsce jest eksploatowane jedno złoże podmorskie ropy naftowej, położone na północ od przylądka Rozewie wydobywane są również żwiry na obszarze Ławicy Słupskiej. Znaczenie gospodarcze górnictwa morskiego szybko rośnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>