0

Zaopatrzenie w energię

Powietrze sprężone. Energia powietrza sprężonego używana jest do napędów urządzeń przy głębieniu szybów, do których należą: wiertarki udarowe, młotki pneumatyczne – ładowarki szybowe, pompy przodkowe, urządzenia sterownicze wysypu i klap, urządzenia w warsztacie przyszybowym. Przy głębieniu szybów stosuje się sprężarki dwustopniowe tłokowe na maksymalne ciśnienie powietrza sprężonego 0,8 MPa. Zazwyczaj do jednego szybu instaluje się dwie sprężarki. Powietrze sprężone doprowadza się rurociągami o średnicy 100 i 150 mm. Używa się rurociągów kołnierzowych z tekturowymi uszczelkami. Pomiędzy sprężarkami a rurociągiem powietrza sprężonego zabudowuje się zbiornik powietrzny. Służy on do regulowania dopływu powietrza. Rurociągi przymocowuje się do obudowy szybu za pomocą cięgieł i kotwi, a do zbrojenia szybu za pomocą uchwytów wsporniko-

I wych lub też zawiesza się je za pomocą objemek na linach. Zawieszenie rurociągu na linach ułatwia jego przedłużanie odbywa się ono wówczas z powierzchni. Do dolnego końca przewodu dołącza się rozdzielacz powietrza sprężonego.

Energia elektryczna. Po ustaleniu rodzaju maszyn, jakie mają być użyte do głębienia szybu, sporządza się wykaz mocy zainstalowanych urządzeń oraz wykonuje się wykres równoczesności ich pracy. Prawidłowe opracowanie wykresu jest bardzo ważne ze względu na znaczną nierównomierność poboru mocy elektrycznej, jaką spotyka się przy głębieniu szybu. W celu umożliwienia regulowania poboru mocy, podstacje transformatorów i rozdzielń powinny być sekcyjne, aby poszczególne sekcje mogły być włączane i wyłączane w miarę potrzeby. Ze względu na konieczność zabezpieczenia ciągłości ruchu urządzeń, a zwłaszcza pomp oraz wentylatorów, konieczne jest zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej z dwu niezależnych źródeł.

Najczęściej stosowanym napięciem roboczym jest obecnie 500 V. W związku z wprowadzeniem maszyn wyciągowych o dużej mocy oraz sprężarek o większej wydajności stosuje się coraz częściej do zasilania tych urządzeń napięcia 6 kV.

Do oświetlenia stosuje się napięcie 220 V, dla niektórych natomiast urządzeń pomocniczych napięcie 380 V. Oświetlenie dna szybu powinno być tak wykonane, aby w osprzęcie oświetleniowym świeciły przynajmniej dwie żarówki. W szybach gazowych cały osprzęt elektryczny zabudowany w szybie, wieży szybowej, oraz na nadszybiu w promieniu 5 m od obrysu tarczy szybowej powinien mieć wykonanie ognioszczelne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>