0

Występowanie metanu

Występowanie metanu. Obecność metanu, jako gazu silnie wybuchowego, w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie eksploatacji i zmusza do podejmowania specjalnych środków ostrożności. Ogólnie biorąc, w karbonie produktywnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego nie występują zbyt duże ilości metanu. Metan jest jednak rozmieszczony bardzo nierównomiernie. W północnej i środkowej części Zagłębia w jednych obszarach metan nie występuje, w innych występują nieznaczne jego ilości. Więcej metanu spotyka się na południu Zagłębia, przy czym niektóre obszary na południowym zachodzie należą do bardzo silnie metanonośnych.

Duże ilości metanu występują w rejonie Marklowic, tj. w południowej części Niecki Chwałowickiej (kopalnia Moszczenica, Jastrzębie, Manifest Lipcowy, Borynia, 1 Maja).

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występowanie metanu nie jest związane tylko z określonymi poziomami stratygraficznymi. Gaz ten stwierdzono we wszystkich poziomach (warstwach) z wyjątkiem warstw libiąskich. Jednak zasięg występowania jest różny, te same poziomy stratygraficzne są w jednych obszarach' metanonośne, a w innych natomiast nie. Istnieje przypuszczenie, że w silnie metanowych rejonach obszaru rybnickiego tylko nieduża część metanu pochodzi z pokładów węgla, pośród których obecnie występuje, a że większa część metanu przywędrowała z głębi, z niższych poziomów stratygraficznych. Dopływ mógł nastąpić szczelinami uskokowymi oraz strefami zaburzeń w pierwotnym ułożeniu utworów geologicznych. Prowadzenie robót górniczych w ROW w warunkach bardzo silnego wydzielania się metanu byłoby niemożliwe bez odmetanowywania złóż, to jest odprowadzania metanu ze złóż rurociągami. Gaz ten wykorzystywany jest jako surowiec energetyczny dla potrzeb ludności i przemysłu. W latach 1966 do 1970 wykonano prace gazyfikacyjne w miastach Jastrzębie, Knurów i Żory oraz rozbudowano sieć przemysłową na terenie ROW. Wybudowano również Zakłady Przemysłu Gazu w Marklowicach, Dębieńsku i w Radlinie. Już w roku 1977 całkowita ilość ujętego metanu we wszystkich 14 kopalniach stosujących odmetanowywanie wynosiła 264 661 tys. m3, z czego wykorzystano przemysłowo 81%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>