0

Wpływ węgla na środowisko

Zarówno elektrownie, jak i elektrociepłownie mają poważny wpływ na otaczającą nas przyrodę, nasze powietrze,wodę oraz glebę. Bardzo często dwutlenek węgla jest wysyłany do atmosfery, co powoduje wzmożenie efektu cieplarnianego. Podczas spalania węgla wydzielają się pyły i popioły, które nie tylko mogą zanieczyścić powietrze, wodę i glebę, ale również są przyczyną wielu chorób u ludzi mieszkających niedalego elektrowni lub znajdujących się w obrębie zasięgu ich rozprzestrzeniania. Podczas użytkowania węgla wydzielają się również tlenki siarki, w atmosferze łączą się one z kroplami wody, wskutek czego powstaje kwas siarkowy i tak zwane kwaśne deszcze. Również sam proces wydobywania węgla szkodliwie wpływa na środowisko. Mocno zasolone kopalniane wody przedostają się do powierzchniowych wód i powodując ich skażenie. Wydobywane razem z węglem towarzyszące substancje zostają gromadzone na hałdach, nie ma pomysłu, co można z nimi zrobić, jak je zlikwidować. Wydobywany węgiel zawiera związki azotu i siarki, które to zanieczyszczają powietrze. Zawsze też istnieje ryzyko zawalenia się jakiegoś fragmentu powierzchni ziemi ze względu na wydobywanie pod nim surowców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>