0

Wady drewna zabudowanego w wyrobiskach górniczych

Najpoważniejszą wadą drewna zabudowanego w wyrobiskach górniczych jest jego gnicie, powodujące znaczne straty ekonomiczne. Gnicie drewna kopalnianego wywołują grzyby. Rozwijają się one szczególnie szybko w temperaturach 3 do 35°C w wyrobiskach, w których wilgotność względna powietrza wynosi 96 do 98%. Szczególnie sprzyjające warunki dla rozwoju grzybów mają wyrobiska, którymi odprowadza się zużyte powietrze, zwłaszcza w kopalniach głębokich o dużym przypływie wody, stosujących podsadzkę hydrauliczną.

We wszystkich wyrobiskach, w których drewno będzie stało dłużej niż 8 do 12 miesięcy i w których nie występuje zbyt duże ciśnienie, wskazane jest stosowanie do obudowy drewna zabezpieczonego przed działaniem grzyba, tzw. drewna impregnowa- nego.

Impregnacja polega na nasycaniu drewna środkami chemicznymi niszczącymi drobnoustroje powodujące gnicie. Do impregnacji drewna stosuje się preparaty nieorganiczne w postaci roztworów fluorków, fluorokrzemianów, chlorków, siarczanów itd. Do impregnacji drewna kopalnianego nie stosuje się preparatów organicznych.

Przy nasycaniu drewna stosuje się dwie metody: kąpielową i próżniowo-ciśnieniową. Według pierwszej z nich zanurza się drewno w roztworze impregnacyjnym znajdującym się w zbiorniku drewnianym, stalowym lub betonowym i moczy się w nim drewno przez 1 do 3 dni, jeżeli roztwór jest gorący, lub 3 do 12 dni, jeżeli roztwór jest zimny. Takie nasycenie zabezpiecza tylko zewnętrzne warstwy drewna. W razie ich uszkodzenia, grzyby mogą przenikać do wewnętrznych tkanek drewna i powodować ich gnicie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>