0

Usuwanie niewypałów

Przepisy górnicze szczegółowo określają postępowanie przy niewypałach. Jeżeli ładunki nie odeszły lub w otworze strzałowym pozostały resztki materiału wybuchowego, nie woino pracować w niebezpiecznym zasięgu niewypału, dopóki ładunek nie zostanie unieszkodliwiony.

Jeżeli po włączeniu prądu nie nastąpił odstrzał, strzałowy musi odłączyć przewody strzałowe od zapalarki, schować zapalarkę lub klucz uruchamiający ją, zewrzeć końce przewodów strzałowych następnie ze względu na bezpieczeństwo musi odczekać 15 minut i dopiero może udać się do przodku i zbadać przyczynę nieodejścia ładunku. Gdy stwierdzi się, że połączenia były wykonane prawidłowo lub gdy po usunięciu błędu w łączeniach przewodów i drutów zapalników ładunki znów nie ode- szły, wówczas musi się każdy ładunek serii, który w niej zawiódł, odpalać pojedynczo. Ładunek, który przy odpalaniu pojedynczym nie odszedł, jest niewypałem.

Druty zapalnika elektrycznego wystające z niewypału należy zewrzeć i zabezpieczyć przed zetknięciem z wiertarką elektryczną lub jej wiertłem. Z otworu w którym są niewypały, nie wolno wyciągać naboju udarowego ani zapalnika z naboju udarowego.

Niewypał musi unieszkodliwić ten strzałowy, któremu ładunki zawiodły. Gdy nie można unieszkodliwić niewypału w ciągu tej samej zmiany roboczej, strzałowy obowiązany jest pozostać na miejscu do chwili przybycia strzałowego zmiany następnej lub osoby dozoru ruchu. O ładunkach, które nie odeszły musi być również powiadomiony technik strzelniczy za pośrednictwem osoby dozoru ruchu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>