0

Udostępnienie wykopami oddzielnymi, wspólnymi i grupowymi

Wykopami oddzielnymi – przeważnie zewnętrznymi – udostępnia się na ogół złoża zalegające płytko, poziomo lub pod nie- wielkim kątem nachylenia i wybierane małą liczbą (najwyżej trzy) pięter (rys. 5.2). Omawiany sposób charakteryzuje się niewielką ilością robót udostępniających oraz tym, że każdy poziom, z którego zbierany jest nadkład, może mieć niezależną drogę transportową. Udostępnienie wykopami oddzielnymi jest stosowane do złóż pokładowych lub zbliżonych kształtem do pokładów.

Udostępnienie wykopami grupowymi – Ten sposób udostępnienia stosuje się dla złóż w warunkach poprzednio opisanych, jednak przy wybieraniu większej liczby pięter i większej grubości złoża.

Jedną grupę pięter (niezależnie od siebie udostępnionych) stanowi zwykle nadkład, a drugą grupę pięter stanowi złoże kopaliny użytecznej. Poszczególne piętra każdej grupy są udostępnione wykopami zależnymi (rys. 5.3).

Udostępnienie wykopami wspólnymi – Wykopy wspólne – stanowiące grupę (system) zależnych wykopów udostępniających wszystkie piętra kopalni – stosowane są dla złóż zalegających dość głęboko, lekko nachylonych jak i stromych oraz zalegających w zboczu. Wykopy wspólne zakładane są jako złożowe lub połowę. Wspólne wykopy połowę (rys. 5.4) mają trasę prostą i nadają się do udostępnienia złóż zalegających do głębokości nie przekraczającej 80 m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>