0

Transport kopalniany

W każdym zakładzie górniczym czy w kopalniach musimy poruszać się szybko i sprawnie, więc potrzebny jest dobry transport górniczy. Do jego zadań, zwłaszcza w kopalni podziemnej, między innymi należy : przetransportowanie urobionej w podziemiach kopaliny do zakładu przeróbczego, dostarczenie do przodków niezbędnych materiałów i urządzeń oraz sprzętu, przetransportowanie ludzi z powierzchni w pobliże miejsc pracy oraz z powrotem oraz wiele innych zadań bardzo ważnych. Zadania transportu kopalnianego angażują olbrzymie ilości sprzętu, energii oraz ludzi zarówno do instalowania urządzeń transportowych, jak i ich obsługi oraz konserwacji. Musimy również pamiętać, że strumienie transportowe urobku i skały płonnej oraz sprzętu i materiałów biegną w przeciwnych kierunkach, co stwarza konieczność stosowania specjalnych rozwiązań. Odstawa urobku jest częścią transportu kopalnianego, obejmującą transport urobku w oddziałach produkcyjnych od przodków do przewozu podziemnego głównego. W zależności od środków transportowych stosowanych w odstawie dzieli się ją na bezprzenośnikową i przenośnikową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>