0

Średnica wewnętrzna tulejki ZE

Średnica wewnętrzna tulejki ZE jest ściśle dopasowana do zewnętrznej średnicy łusek spłonek górniczych, wsuwanych do tulejek ZE. Zapalniki elektryczne produkowane bez spłonek nazywamy ZE prostymi.

Zaletą zapalników mostkowych jest to, że można nimi odpalać duże liczby ładunków. Wadą natomiast jest ich duża wrażliwość na prądy błądzące, które mogą spowodować nieoczekiwane odpalanie ładunków – a co za tym idzie – wypadki. Zapalniki te mogą być stosowane w miejscach, w których natężenie prądów błądzących nie przekracza 0,2 A. Aby zabezpieczyć się przed niebezpiecznym działaniem prądów błądzących, produkowane są zapalniki specjalne, tj. bezpieczne wobec prądów błądzących o natężeniu 0,5 do 1 A. Wymagają one do odpalenia odpowiednio wyższego napięcia.

Zapalniki elektryczne skalne mają na ogól jakiś element palny np. łuskę aluminiową, obecnie nie są w Polsce produkowane. Określenie węglowy w nazwie zapalnika oznacza, że ma on wymagany stopień bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego, określenie zaś powietrzny oznacza, że zapalnik spełnia określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglowego.

Stosowanie zapalników z opóźnieniem pozwala na. najekono- miczniejsze wykorzystanie materiałów wybuchowych, ponieważ uzyskuje się liczne płaszczyzny odsłonięcia w urabianej caliźnie dzięki temu, że każdy poprzedni odstrzał poszczególnych ładunków stwarza dodatkowe płaszczyzny odsłonięcia dla następnego odstrzału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>