0

Sondowanie elektryczne

Sondowanie elektryczne obrazuje rozkład oporu pozornego (impedancji) skał od powierzchni ziemi aż do głębokości równej w przybliżeniu odległości między elektrodami zasilającymi 2 i 3. Sondowanie ma zastosowanie przy pomiarze oporów warstw skalnych o nachyleniu do 25°.

Profilowanie elektryczne stosowane jest do badań skal w otworze wiertniczym, w przypadku gdy otrzymane przy wierceniu próby są niedokładne lub niewystarczające.

Profilowanie określa rozkład oporu warstw skalnych znajdujących się najwyżej na głębokości 100 do 200 m. Schemat profilowania elektrycznego przedstawiono na rys. 3.7.

Układ urządzenia pomiarowego jest taki sam, jak na rys. 3.6 inne jest jedynie rozmieszczenie elektrod. Elektroda zasilająca 2 oraz elektrody pomiarowe 4 i 5 są zawieszone w niezarurowanym otworze. Amperomierz 1 mierzy natężenie prądu płynącego w ziemi, między elektrodami 2 i 3. Woltomierz 6 mierzy różnicę potencjałów w skałach na odcinku między elektrodami 4 i 5. Dla uzyskania dobrego kontaktu między elektrodami a ścianami otworu wiertniczego wypełnia się

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>