0

Skok przez skórę

W dzisiejszych czasach najbardziej znanym obrzędem górniczym, spopularyzowanym jest Skok przez skórę. Był on kiedys rytualem przyjęcia do stanu górniczego. Choć jest to zwyczaj liczący kilka stuleci, to w Polsce znany jest dopiero od około sześćdziesięciu lat. Zrodził się on w Styrii, górniczym okręgu Austrii, i tam zapoznali się z nim polscy studenci kształcący się w Akademii Górniczej w Leoben, W okresie międzywojennym obchód ten był kultywowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, powstałej w 1919 roku. Obchodzono go w dzień św. Barbary….Po wojnie wznowiono jego tradycję. Umieszczony na górnym podeście chór studencki rozpoczynał uroczystość hymnem górniczym, a potem zaczynał się śpiewany dialog między chórem a zstępującym z góry oddziałem lisów czyli kandydatów do górniczego stanu. Prowadził ich Lis-major Mikita, przybrany w górniczy kołpak ozdobiony długą lisią kitą i mający szpadę przy boku. Towarzyszyło mu dwóch lisów, również obnażonymi szpadami. Po zejściu na środkową część schodów zamykali oni dalszą drogę krzyżując broń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>