0

Przybitka piaskowa, przybitka pyłowo-gipsowa

W kopalniach stosowana jest również przybitka piaskowa, przybitka pyłowo-gipsowa oraz przybitka z wody pod ciśnieniem 0,8 do 5 MPa utrzymywanym do momentu wybuchu. Do wykonania przybitki piaskoicej stosowane są pojemniki

– o długości 30 lub 40 cm. Sposób wykonania przybitki piaskowej jest następujący: cały pojemnik napełnia się piaskiem, następnie łamie się go na dwie części, załamaną połówkę wkłada się do otworu i rozgniata przez lekkie dociśnięcie do materiału wybuchowego, drugą połowę przybija się mocno nabijakiem. Następne pojemniki wkłada się do wylotu otworu przybijając mocno nabijakiem. Przybitkę piaskową wolno stosować we wszystkich wyrobiskach.

Przybitkę pyiowo-gipsoują wykonuje się w ten sposób, że do pojemnika o objętości 12 1 wlewa się określoną ilość wody (około 4 1), następnie wsypuje się wymieszany uprzednio pył wapienny (80%) z gipsem (20%) w ustalonej ilości (około 9 kg) po zmieszaniu uzyskuje się zaczyn o konsystencji plastyczno- -płynnej. Przygotowaną w ten sposób mieszaninę przybitkową zasysa się specjalnie do tego celu skonstruowaną pompką ręczną

– 1 wtłacza do poszczególnych otworów strzałowych. Pompka przy jednorazowym zassaniu pozwala na wypełnienie otworu o długości 40 do 60 cm. Przybitka pyłowo-gipsowa zaczyna gęstnieć po upływie 5 minut od chwili jej zmieszania z wodą, a po upływie 15 minut jest twarda. W związku z tym, dla sprawnego wykonania przybitki, wskazane jest przygotowanie zaczynu w niewielkich porcjach i wykonywanie przybitki za pomocą kilku pompek. Przybitka pyłowo-gipsowa może być stosowana w kopalni za zezwoleniem OUG.

Zasada stosowania przybitki z wody polega na wtłaczaniu wody do otworów strzałowych i utrzymywanie jej pod zwiększonym ciśnieniem przed odstrzeleniem ładunków. Warunkiem stosowania tej przybitki jest używanie MW wodoodpornych oraz odpornych na ciśnienie, np. barbarytów powietrznych FGH. Przybitka taka znajduje zastosowanie w otworach o długości

– 1,5 do 3 m nachylonych pod kątem 30 do 60° do czoła prządku łub w otworach długości do 60 m równoległych do czoła przodku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>