0

Przeróżne metody wierceń

Wiercenie termiczne. Wiercenie termiczne polega na stopieniu skał za pomocą źródła ciepła o wysokiej temperaturze. Elementem roboczym jest iciertło termiczne z reakcyjnym palnikiem, z którego z prędkością ponaddźwiękową wylatuje strumień gazowy o wysokiej temperaturze. Dla chłodzenia palnika i usuwania produktów wiercenia z otworu wiertniczego stosuje się wodę. Paliwo stanowiące mieszaninę tlenu i nafty – oraz woda do chłodzenia dostarczane są wężami przez pasterkę. Działanie płomienia wydobywającego się z palnika z wielką prędkością (1800 do 2000 m/s) o wysokiej temperaturze (około 2400°C) powoduje odspajanie cząstek skały unoszonych na powierzchnię za pomocą pary wodnej woda potrzebna do chłodzenia palnika paruje i wynosi na powierzchnię produkty wiercenia. Wiercenie termiczne stosuje się głównie w skałach bardzo twardych, mających np. znaczną ilość krzemionki.

Wiercenie hydrauliczne. Przy tym sposobie drąży się skałę, atakując ją energią cienkiej strugi wody o 0 0,8 do 1 mm mającej szybkość ponaddźwiękową. Potrzebne ciśnienie wynosi 200 MPa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>