0

Prahistoryczne górnictwo krzemienia

Kamień, a w szczególności krzemień był podstawowym surowcem do produkcji narzędzi wykorzystywanym od zarania ludzkości. Spowodowane to było jego łatwą obróbką, łupliwością, dość powszechną dostępnością i trwałością wytworów. Początkowo wykorzystywano bryły znajdowane luźno na powierzchni. Obserwacje, przypadkowe odkrycia i pierwsze próby uzmysłowiły naszym przodkom, że krzemień pochodzący bezpośrednio ze złoża, wykuty z macierzystej skały, jest jakościowo o wiele lepszy – nie podlegał wietrzeniu, nie kruszył się w trakcie obrabiania. Najstarsze ślady górnictwa krzemienia na ziemiach polskich przypadają na starszą i środkową epokę kamienia – paleolit i mezolit . Niesłychany rozwój w tej dziedzinie notuje się jednak w młodszej epoce kamienia – neolicie. Wiązało się to z przemianami gospodarczymi, przede wszystkim zaś z rozwojem rolnictwa. Wymagało ono trzebieży lasów, a tym samym posiadania odpowiednich narzędzi – siekier. Gwałtowne zapotrzebowanie na dobry surowiec do ich produkcji wpłynęło na szybki rozwój wydobycia krzemienia w tym czasie. Zjawisko to miało miejsce praktycznie w całej Europie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>