0

Odstrzelanie ładumków w górnictwie

Po odstrzeleniu ładunków należy odczekać pewien czas, gdyż zdarzały się przypadki, że kontrolowane tąpnięcie zachodziło i po godzinie od odpalenia ładunków. Opisane poprzednio strzelanie kamufletowe otworami krótkimi (do 10 m długości) w przypadku wyrobisk eksploatacyjnych zwłaszcza ścianowych ma tę niedogodność, że zaburza organizację cyklu produkcyjnego wskutek konieczności wykonywania dodatkowych robót w przestrzeni roboczej wyrobiska (roboty strzelnicze).

Strzelanie długimi otworami eliminuje opisaną niedogodność, wykonywane jest bowiem z chodników przyścianowych przed postępującym frontem eksploatacyjnym. Długość otworu wynosi od 10 do 90 m, przy czym z doświadczeń kopalń stosujących ten sposób (Bolesław Śmiały, Janina, Dymitrow i inne) wynika, że ujścia otworów w chodnikach powinny znajdować się w odległości większej niż 2 m. Ładunki w otworach powinny być w całości umieszczane nie bliżej wylotu otworu niż pół całkowitej jego długości.

Torpedoicanie stropu. Sposób ten stosowany jest głównie przy wybieraniu z zawałem stropu, jeżeli strop zasadniczy stanowią mocne i grube skały. Załamywanie takich skał jest bardzo niebezpieczne, gdyż występują zazwyczaj tąpania stropowe. Prowadząc eksploatację należy starać się, by w miarę posuwania się frontu eksploatacyjnego następował równomierny zawał skał stropowych i by załamane skały wypełniły wybraną przestrzeń. Jeżeli skały nie załamują się regularnie, a front eksploatacyjny posuwa się do przodu, to w skalach stropowych wzrasta okresowo naprężenie mogące doprowadzić do nagłego zawału, a często w konsekwencji tego do tąpnięcia. Dlatego w celu uzyskania regularnego załamywania się stropu jeszcze przed pojawieniem się okresowego wzmożonego ciśnienia na pokład należy przystąpić do torpedowania stropu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>