0

Metoda refleksyjna

Metoda refleksyjna oparta na odbiciu rozchodzących się fal sejsmicznych pozwala na badanie warstw skalnych do 6000 m głębokości (rys. 3.10). Odbite fale odbierane są na powierzchni przez geofony rozmieszczone na linii zdjęć po obu stronach wybuohu. Drgania mechaniczne przemienione zostają w geofonach na drgania elektryczne, które kablem doprowadza się do centrali rejestrującej, gdzie po odpowiednim wzmocnieniu, regulacji amplitudy i przeprowadzeniu przez filtry wysokiej częstotliwości zostają zarejestrowane na taśmie filmowej. Pozostała część energii falowej podąża do następnej kolejnej warstwy, od której znowu część fal zostaje odbita, a część biegnie dalej.

Proces powtarza się tak długo, aż cala energia mechaniczna drgań zostaje zużyta. Do badania cienkich warstw stosuje się specjalną metodę opartą na falach ultradźwiękowych, zwaną Acusticlog, która uzupełnia pomiary w otworze wiertniczym.

Metodami sejsmicznymi można określić rodzaje skal i głębokość ich występowania. Metoda sejsmiczno-poszukiwawcza złóż jest droga, daje jednak najdokładniejsze wyniki i jest obecnie powszechnie stosowana. Do przetwarzania uzyskanych w czasie badań danych w coraz szerszym zakresie posługuje się geofizyka elektronowymi maszynami cyfrowymi, które w sposób precyzyjny i szybki dają odpowiedź na interesujące geofizyków problemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>