0

Kubły w górnictwie

Kubły przymocowane są do liny nośnej za pomocą zawiesia. Ważnym elementem zawiesia jest urządzenie zapadkowe zabezpieczające przed samoczynnym odpięciem się kubła z haka zawiesia. Na rys. 11.4, przedstawiono zawiesie dostosowane do liny okrągłej. _ #

Urządzenie prowadnicze zabezpiecza prowadzenie kubła, które składa się z dwu lin prowadniczych umieszczonych w tarczy szybu po obu stronach kubła, z sanek prowadniczych oraz ramy napinającej utrzymującej liny prowadnicze w pozycji TÓwnołegłej i stanowiącej oparcie przy napinaniu lin prowadniczych. t)o pró- wadzenia kubła stosuje się dwie liny prowadnicze. Po linach tych ślizgają się umieszczone nad kubłem sanki, obejmujące obie liny za pomocą czterech panewek Oczkowych. Przy opuszczaniu kubła poniżej ramy prowadniczej sanki zatrzymują się na niej, a kubeł nie prowadzony schodzi w dół do przodku. Rama prowadnicza stanowi obecnie najczęściej integralną część pomostu wiszącego używanego do różnych operacji pomocniczych w szybie. Z konstrukcją sanek prowadniczych związany jest najczęściej daszek ochronny nad kubłem, który chroni jadących w kuble ludzi przed ewentualnie spadającymi drobnymi przedmiotami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>