0

Biopaliwa stałe

Do biopaliw stałych, które możemy pozyskać z wszelkich lasów i z rolnictwa, która potem przetwarzamy na stabilne jednolite ksztalty, które nadają się potem na opał są tak zwane brykietyi palety. Brykiety mają kształt walca, prostopadłościanu, a czasem innego wielościanu foremnego. Ich średnica wynosi od 3 do kilkunastu centymetrów, a długość od 20 mm do kilkunastu centymetrów. Brykiety jak i pelety powstają ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, wcześniej odpowiednio przygotowanych biomateriałów. W procesie produkcji nie są dodawane żadne materiały wiążące czy klejące. Substancją spajającą jest lignina zawarta w biomasie, która w procesie brykietowania pod wpływem wysokiego ciśnienia nagrzewa się i przyjmuje półpłynną postać, dzięki czemu można ją dowolnie formować. Dodatkowo materiał wejściowy o zazwyczaj niskiej gęstości usypowej pod wpływem procesu peletyzacji ulega znacznemu zagęszczeniu, dzięki czemu uzyskuje znacznie wyższą wartość opałową w przeliczeniu na jednostkę objętości. Należy zwrócić również uwagę, że wartość opałowa w odniesieniu do masy, również wzrasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>