0

Anteny w górnictwie

Anteny wykonuje się z nieizolowanego drutu miedzianego o przekroju 6 mm lub aluminiowego o przekroju 10 mm. Poszczególne zapalniki łączy się drutem 9 z anteną bierną i z anteną czynną. Pewność połączenia zapalnika z anteną uzyskuje się przez ośmiokrotne nawinięcie odizolowanego końca przewodu zapalnikowego wokół drutu anteny. Obwód strzałowy wykonuje się następująco (rys. 11.16):

Ze skrzynki zaciskowej 4 na pomoście wiszącym, do której doprowadzony jest z powierzchni za pomocą kołowrotu kablowego 2 przewód strzelniczy samonośny 3 (SONGn 2X6 mm! Cu) połączony z zapalarką szybową 1, opuszcza się na dno szybu przewody ochronne 5, zwarte na obu końcach i zaizolowane.

Przed podłączeniem zapalników do anten powinny być one zwarte trzema zwieraczami 8, tj. obydwie anteny czynne z bierną oraz anteny czynne między sobą. Po podłączeniu wszystkich zapalników do anten, przy czym liczba zapalników podłączonych do anten czynnych powinna być jednakowa, łączy się do anten czynnych przewody ochronne. Po tej czynności zdejmuje się zwieracze z anten, a na pomoście wiszącym rozwiera się przewody ochronne i podłącza do zacisków skrzynki kablowej. Po wyłączeniu napięcia następnie, zgodnie z instrukcją dla poszczególnych typów zapalarek szybowych, dokonuje się odpalenia ładunków materiałów wybuchowych w otworach strzałowych. Kubły urządzenia wyciągowego powinny znajdować się pośrodku szybu, a klapy pomostu na zrębie szybu powinny być otwarte. Po odstrzeleniu wentyluje się szyb. Czas wentylacji zależny jest od mocy wentylatora i głębokości szybu. Po stwierdzeniu na zrębie szybu dostatecznego rozrzedzenia gazów ostrzałowych, co trwa zazwyczaj około 1 godziny, przodowy wraz z dozorem zjeżdża na pomost wiszący, zwiera końcówki kabla i przewodów ochronnych. Po podaniu napięcia poniżej pomostu, oświetlenia przodku i uruchomienia odwodnienia, przodowy wraz z dozorem zjeżdżają poniżej pomostu i do przodka szybowego, usuwając zwisające wyrzucone odłamki skały. Potem oceniają skutki odstrzału i przeszukują, czy nie pozostały niewypały. Po stwierdzeniu właściwego stanu przodka zjeżdża reszta załogi i rozpoczyna się wybieranie urobku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>