0

Wyrobiska górnicze

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa każda kopalnia musi mieć, co najmniej dwa zdatne do użytku wyjścia z wyrobisk podziemnych na powierzchnię. Każde z tych wyjść powinno być dostępne ze wszystkich poziomów i oddziałów wydobywczych w kopalni. Przepis ten zapewnia możliwość przewietrzania kopalni obiegowym prądem powietrza, gdyż jednym dojściem doprowadza się powietrze świeże, a drugim odprowadza się powietrze zużyte, jak również zapewnia możliwość wyjścia załogi na powierzchnię w przypadku awarii jednego z dojścia. Na uklad takich wyrobisk mają wpływ takie czynniki jak : zasoby kopaliny użytecznej i czas eksploatacji złoża, ukształtowanie powierzchni ziemi, kształt i tektonika złoża, zagrożenia wodne, metanowe i inne oraz skłonność do samozapalenia. Wyrobiska udostępniające powinny być tak zlokalizowane, aby udostępniały złoże w najdogodniejszym miejscu, nie były narażone na zwiększone ciśnienie, zagrożenia wodne, gazowe i inne. Wyrobiskami udostępniającymi łączącymi podziemne złoże z powierzchnią ziemi mogą być sztolnie, upadowe lub szyby pochyłe oraz szyby pionowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>