0

Odeskowanie metalowe

Odeskowanie metalowe stosuje się wówczas, gdy długość betonowanego odcinka szybu przekracza 100 m. Odeskowanie to jest lekkie, łatwe w montażu i demontażu oraz pozwala na wielokrotne użycie. Najczęściej odeskowania te wykonuje się z kątowników i pokrywa blachą grubości 3 do 4 mm. W zależności od średnicy szybu odeskowanie składa się z sześciu do ośmiu segmentów. Od wewnętrznej strony poszczególne części zaopatrzone są w uchwyty ułatwiające montaż i demontaż oraz w specjalne zamki, łączące poszczególne segmenty między sobą. Pierścienie odeskowań łączy się z sobą za pomocą sworzni lub śrub.

Istnieje wiele rozwiązań odpowiednich typów odeskowań. Zazwyczaj odeskowania podwieszone są za pomocą specjalnych kołowrotów. Urządzenie takie przedstawiono na rys. 11.29.

Urządzenie to zbudowane jest z pięciu do ośmiu słupów stalowych 1 o wysokości około 6 m połączonych ze sobą za pomocą profili korytkowych. Do słupów przymocowane są trzy pierścienie 2 wykonane ze stali o przekroju korytkowym. Jest to część stała odeskowania. Do konstrukcji tej przymocowane są za pomocą podwójnych zawiasów drzwi wykonane z blachy i kątowników 3. Zawieszenie drzwi na przegubowych zawiasach 4 pozwala na otwieranie ich do wnętrza szybu, przy czym zmniejsza się zewnętrzna średnica odeskowania o kilka centymetrów, co umożliwia przemieszczanie go w dół – dla zabetonowania nowego odcinka. Robocza wysokość betonowego odcinka 5 wynosi zwykle 3 do 4 m. Spód odeskowania 6 wykonany w postaci buta tnącego, umożliwia lepsze zagłębianie się odeskowania w urobku, uniemożliwiając wypływ betonu spoza odeskowania do środka szybu. Beton lany dostarcza się z powierzchni ziemi rurociągiem oraz giętkim przewodem, a następnie podaje się za odeskowanie przez specjalne wlewki 7 pozostawione w obudowie. Obecnie coraz częściej masa betonowa podawana jest do pomostu wiszącego w szybie specjalnymi kubłami z otwieranym dnem, gdzie jest rozładowywana do pojemników, z których samoczynnie spływa giętkimi przewodami gumowymi za odeskowanie. Dla umożliwienia opuszczania deskowania, przed odpaleniem ładunków MW w otworach strzałowych poluzowuje się blachy odeskowania przywierające do betonu 5. W czasie robót strzelniczych urządzenie to pozostaje na dole, ochraniając świeżo wzniesioną obudowę. Nie zostaje ono uszkodzone w czasie strzelania, gdyż wyrzucone wybuchem kawałki skały są przenoszone ponad odeskowanie. Dla poluzowania blach wybija się kliny rozpierające, odsuwa ryglowanie 8 i opuszcza się, o kilka centymetrów, trzy liny 9, na których zawieszone jest urządzenie do betonowania. Po odpaleniu ładunków MW w otworach strzałowych otwiera się dwie przeciwległe pary drzwi dla całkowitego poluzowania odeskowania. Po wybraniu urobku na głębokość równą długości roboczej części deskowania opuszcza się odeskowanie za pomocą trzech wciągarek zabudowywanych na powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>